Välkommen till Vård och omsorgscollege Solna och Sollentuna!


 

Vård- och omsorgscollege är en samverkansform mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare. Syftet är att stärka kvalitet och attraktivitet för vårdyrket och på utbildningar som leder till arbete inom vård och omsorg.


Vi bygger naturliga och starka broar mellan utbildning och arbetsliv inom hälsa, vård och omsorg i syfte att stärka attraktion och kvalitet.


Inom Vård- och omsorgscollege Solna och Sollentuna samverkar;

 • Vardaga

 • Temabo

 • Humaniora

 • Solom

 • Förenade Care

 • FOU.nu

 • Consensum gymnasium

 • Consensum Yrkeshögskola


   


  För att kunna använda sidan måste du registrera dig här:
  http://vocportal.consensum.se/login